در حال نمایش 5 نتیجه

شلوار لی اسپرت مام | لاینردار(داخل کرکی)

350,000 تومان
 • سایز ۴۰ :
قد تا فاق : ۱۹ / قد کل : ۳۶
 • سایز ۴۵ :
قد تا فاق : ۲۰ / قد کل : ۴۲
 • سایز ۵۰ :
قد تا فاق : ۲۱ / قد کل : ۴۶
 • سایز ۵۵ :
قد تا فاق : ۲۳ / قد کل : ۴۹
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۴۰ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۴۵ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۵۰ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

شلوار لی اسپرت مام کمر کشی | تک رنگ ذغالی

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد تا فاق : ۲۱ / قد کل : ۴۳
 • سایز ۲ :
قد تا فاق : ۲۲ / قد کل : ۴۷
 • سایز ۳ :
قد تا فاق : ۲۳ / قد کل : ۴۸
 • سایز ۴ :
قد تا فاق : ۲۴ / قد کل : ۵۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۴۰ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۴۵ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۵۰ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

شلوار لی اسپرت مام |تک رنگ سفید تکه دوزی

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد تا فاق : ۲۰ / قد کل : ۳۹
 • سایز ۲ :
قد تا فاق : ۲۱ / قد کل : ۴۱
 • سایز ۳ :
قد تا فاق : ۲۲ / قد کل : ۴۴
 • سایز ۴ :
قد تا فاق : ۲۲ / قد کل : ۴۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

شلوار لی گل گلی مام استایل دخترانه

270,000 تومان
 • در انتخاب اجناس در نظر داشته باشید که ممکن است:
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱: مناسب صفر ماه الی ۵ ماه سایز ۲: مناسب ۵ ماه الی ۹ ماه سایز ۳: مناسب ۹ ماه الی ۱۴ ماه سایز ۴: مناسب ۱۴ ماه الی ۲۴ ماه
 • اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

شلوار لی اسپرت کمر کش Good Day

235,000 تومان
 • در انتخاب اجناس در نظر داشته باشید که ممکن است:
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب  ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه
 • اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.