در حال نمایش 3 نتیجه

شلوار لی مام اسپرت بیسیک

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد تا فاق : ۱۸ / قد کل : ۳۵
 • سایز ۲ :
قد تا فاق : ۱۸ / قد کل : ۳۸
 • سایز ۳ :
قد تا فاق : ۲۰ / قد کل : ۴۳
 • سایز ۴ :
قد تا فاق : ۲۰ / قد کل : ۴۵
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

شلوار لی اسپرت و کمرکشی مام استایل تام و جری

299,000 تومان
 • سایز۱ :
قد تا فاق : ۲۰ / قد کل : ۴۶ سایز ۲ : قد تا فاق : ۲۱ / قد کل : ۵۰
 • سایز ۳ :
قد تا فاق : ۲۱ / قد کل : ۵۲
 • سایز ۴ : 
قد تا فاق : ۲۲ / قد کل : ۵۴
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز  ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲ الی ۲/۵ سال اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

شلوار لی اسپرت مام کمر کشی | تک رنگ ذغالی

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد تا فاق : ۲۱ / قد کل : ۴۳
 • سایز ۲ :
قد تا فاق : ۲۲ / قد کل : ۴۷
 • سایز ۳ :
قد تا فاق : ۲۳ / قد کل : ۴۸
 • سایز ۴ :
قد تا فاق : ۲۴ / قد کل : ۵۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۴۰ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۴۵ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۵۰ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.