در حال نمایش 10 نتیجه

ست سه تیکه اسپرت بلوز/ شلوار / پیراهن پسرانه گتسبی

865,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد بلوز : ۲۷ / قد آستین بلوز : ۲۱ / عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد شلوار : ۳۷ / قد پیراهن : ۳۹ / قد آستین پیراهن : ۲۴ /عرض سینه پیراهن : ۲۷
 • سایز ۲ :
قد بلوز : ۳۰ / قد آستین بلوز : ۲۵ / عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد شلوار : ۳۹ / قد پیراهن : ۳۴ / قد آستین پیراهن : ۲۷ /عرض سینه پیراهن : ۲۹
 • سایز ۳ :
قد بلوز : ۳۲ / قد آستین بلوز : ۲۸ / عرض سینه بلوز : ۳۰ / قد شلوار : ۴۳ / قد پیراهن : ۳۶ / قد آستین پیراهن : ۳۰ /عرض سینه پیراهن : ۳۰
 • سایز ۴ :
قد بلوز : ۳۶ / قد آستین بلوز : ۳۱ / عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۴۵ / قد پیراهن : ۳۸ / قد آستین پیراهن : ۳۳ /عرض سینه پیراهن : ۳۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸  ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست سه تیکه اسپرت بلوز/ شلوار / پیراهن پسرانه آلپ

845,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد بلوز : ۲۸ / قد آستین بلوز : ۲۱ / عرض سینه بلوز : ۲۶ / قد شلوار : ۳۶ / قد کت : ۲۹ / قد آستین کت : ۲۲
 • سایز ۲ :
قد بلوز : ۳۰ / قد آستین بلوز : ۲۵ / عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد شلوار : ۳۹ / قد کت : ۳۱ / قد آستین کت : ۲۵
 • سایز ۳ :
قد بلوز : ۳۲ / قد آستین بلوز : ۲۸ / عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۴۳ / قد کت : ۳۴ / قد آستین کت : ۲۹
 • سایز ۴ :
قد بلوز : ۳۵ / قد آستین بلوز : ۳۲ / عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۴۷ / قد کت : ۳۶ / قد آستین کت : ۳۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸  ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست سه تیکه بادی / شلوار / مانتو دخترانه پروانه

360,000 تومان
 • سایز ۰ :
عرض سینه بادی : ۲۱ / قد بادی : ۳۷ / عرض سینه مانتو : ۲۳ / قد مانتو : ۲۸ / قد آستین مانتو : ۲۱ / قد شلوار : ۳۷
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۲ / قد بادی : ۴۰ / عرض سینه : ۲۶ / قد مانتو :۳۰ / قد آستین مانتو : ۲۳ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۳ / قد بادی : ۴۱ / عرض سینه : ۲۶ / قد مانتو : ۳۲ / قد آستین مانتو : ۲۴ / قد شلوار : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۲۴ / قد بادی : ۴۴ / عرض سینه : ۲۸ / قد مانتو : ۳۵ / قد آستین مانتو : ۲۷ / قد شلوار : ۴۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۰ : مناسب ۰ ماه الی ۳ ماه سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی  ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست سه تیکه بادی / شلوار / مانتو اسپرت پاندا

360,000 تومان
 • سایز ۰ :
عرض سینه : ۲۳ / قد مانتو : ۲۸ / قد آستین مانتو : ۲۱ / عرض سینه بادی : ۲۱ / قد بادی : ۳۷ / قد شلوار : ۳۷
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۶ / قد مانتو :۳۰ / قد آستین مانتو : ۲۳ / عرض سینه بادی : ۲۲ / قد بادی : ۴۰ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۶ / قد مانتو : ۳۲ / قد آستین مانتو : ۲۴ / عرض سینه بادی : ۲۳ / قد بادی : ۴۱ / قد شلوار : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۲۸ / قد مانتو : ۳۵ / قد آستین مانتو : ۲۷ / عرض سینه بادی : ۲۴ / قد بادی : ۴۴ / قد شلوار : ۴۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۰ : مناسب ۰ ماه الی ۳ ماه سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی  ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست سه تیکه پاییزه بلوز/شلوار/کت اسپرت جغد

735,000 تومان815,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد کت : ۲۶ /قد آستین : ۲۲ / عرض سینه بلوز : ۲۸ /  قد بلوز : ۲۸ / قد شلوار : ۳۶
 • سایز ۲ :
قد کت : ۲۹ /قد آستین : ۲۶ /عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد بلوز : ۳۱ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۳ :
قد کت : ۳۳ / قد آستین : ۳۰ / عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد بلوز : ۳۵ / قد شلوار : ۴۲
 • سایز ۴ :
قد کت : ۳۶ / قد آستین : ۳۳ / عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد بلوز : ۳۷ / قد شلوار : ۴۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست سه تیکه اسپرت و پاییزه بلوز/شلوار/کت تمساح

735,000 تومان815,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۸ / قد آستین : ۲۲ / قد بلوز : ۲۸ / قد شلوار : ۳۶ / قد کت : ۲۶
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۹ / قد آستین : ۲۶ / قد بلوز : ۳۱ / قد شلوار : ۴۰ / قد کت : ۲۹
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۳۱ / قد آستین : ۳۰ / قد بلوز : ۳۵ / قد شلوار : ۴۲ / قد کت : ۳۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۱ / قد آستین : ۳۳ / قد بلوز : ۳۷ / قد شلوار : ۴۶ / قد کت : ۳۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست سه تیکه پاییزه بلوز/شلوار/کت اسپرت جین

950,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد بلوز : ۲۸ / قد آستین : ۲۲ / عرض سینه : ۲۷ / قد شلوار : ۳۶ / قد کت : ۲۶ / قد آستین کت : ۲۳
 • سایز ۲ :
قد بلوز : ۲۹ / قد آستین : ۲۵ / عرض سینه : ۲۸ / قد شلوار : ۴۰ / قد کت : ۳۰ / قد آستین کت : ۲۶
 • سایز ۳ :
قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۳۰ / عرض سینه : ۳۱ / قد شلوار : ۴۳ / قد کت : ۳۳ / قد آستین کت : ۲۹
 • سایز ۴ :
قد بلوز : ۳۶ / قد آستین : ۳۴ / عرض سینه : ۳۲ / قد شلوار : ۴۸ / قد کت : ۳۵/ قد آستین کت : ۳۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست سه تیکه پاپوش دار جغد

570,000 تومان
سایز ۱ این ست برای دختران ۳ تا ۶ ماه، سایز ۲ برای ۶ تا ۹ ماه و سایز ۳

ست سه تیکه پاییزه بلوز/شلوار/کت اسپرت فیل

735,000 تومان815,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد آستین : ۲۲ / قد بلوز : ۲۸ / قد شلوار : ۳۶ / قد کت : ۲۶
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد آستین : ۲۶ / قد بلوز : ۳۱ / قد شلوار : ۴۰ / قد کت : ۲۹
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۳۰ / قد بلوز : ۳۵ / قد شلوار : ۴۲ / قد کت : ۳۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۳۳ / قد بلوز : ۳۷ / قد شلوار : ۴۶ / قد کت : ۳۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست سه تیکه اسپرت و پاییزه بلوز/شلوار/کت شیر

735,000 تومان815,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۸ / قد آستین : ۲۲ / قد بلوز : ۲۸ / قد شلوار : ۳۶ / قد کت : ۲۶
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۹ / قد آستین : ۲۶ / قد بلوز : ۳۱ / قد شلوار : ۴۰ / قد کت : ۲۹
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۳۱ / قد آستین : ۳۰ / قد بلوز : ۳۵ / قد شلوار : ۴۲ / قد کت : ۳۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۱ / قد آستین : ۳۳ / قد بلوز : ۳۷ / قد شلوار : ۴۶ / قد کت : ۳۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.