در حال نمایش 6 نتیجه

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت و فانتزی سه خرس

255,000 تومان265,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۱ / قد بلوز : ۲۸ / قد آستین : ۲۴ /قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۲۳ / قد بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۲۶ /قد شلوار : ۴۳
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۶ / قد بلوز : ۳۵ / قد آستین : ۲۹ /قد شلوار : ۴۵
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۳۲ /قد شلوار : ۴۸
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی  ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت مناسب ۴ فصل Ok

225,000 تومان
 • سایز یک :
قد آستین : ۲۴ / عرض سینه : ۲۲ / قد بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۳۷
 • سایز دو :
قد آستین : ۲۴ / عرض سینه : ۲۲ / قد بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۳۷
 • سایز سه :
قد آستین : ۲۴ / عرض سینه : ۲۲ / قد بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۳۷
 • سایز چهار :
قد آستین : ۲۴ / عرض سینه : ۲۲ / قد بلوز : ۳۲ / قد شلوار : ۳۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت پاییزه Hi

415,000 تومان430,000 تومان
 • سایز یک :
قد بلوز : ۲۹ / عرض سینه : ۲۷ / آستین : ۲۱٫۵ / شلوار : ۳۹
 • سایز دو :
قد بلوز : ۳۲ / عرض سینه : ۲۹ / آستین : ۲۶ / شلوار : ۴۴
 • سایز سه :
قد بلوز : ۳۵ / عرض سینه : ۳۲ / آستین : ۳۱ / شلوار : ۵۱
 • سایز چهار :
قد بلوز : ۳۶٫۵ / عرض سینه : ۳۳ / آستین : ۳۴ / شلوار : ۵۳
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۴ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۰ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

بلوز و شلوار اسپرت یقه دکمه دار میکی موس

225,000 تومان
 • در انتخاب اجناس در نظر داشته باشید که ممکن است:
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۶ ماه
 • اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت باغ وحش

225,000 تومان
 • در انتخاب اجناس در نظر داشته باشید که ممکن است:
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۶ ماه
 • اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت گربه

225,000 تومان
 • در انتخاب اجناس در نظر داشته باشید که ممکن است:
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب  ۳ ماه الی ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی۱۸ ماه
 • اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.