نمایش 1–12 از 28 نتیجه

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت خورشید

305,000 تومان تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه  بلوز : ۲۵ /  قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۰ / قد شلوار : ۳۸
 • سایز ۲ :
عرض سینه  بلوز : ۲۶ /  قد بلوز : ۳۶ / قد آستین : ۲۲ / قد شلوار : ۴۳
 • سایز ۳ :
عرض سینه  بلوز : ۲۹ /  قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۲۳ / قد شلوار : ۴۷
 • سایز ۴ :
عرض سینه  بلوز : ۳۰ /  قد بلوز : ۴۰ / قد آستین : ۲۵ / قد شلوار : ۵۰
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت میکی

235,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۴ /  قد بلوز : ۲۹ / قد آستین : ۲۳  / قد شلوار : ۴۱
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۲۵ /  قد بلوز : ۳۲ / قد آستین : ۲۷  / قد شلوار : ۴۵
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۸ /  قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۳۱ / قد شلوار : ۴۸
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار دخترانه صورتی باربی

305,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۵ /  قد بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۲۲  / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۲۷ /  قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۴  / قد شلوار : ۴۲
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۹ /  قد بلوز : ۳۶ / قد آستین : ۲۷  / قد شلوار : ۴۵
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۰ /  قد بلوز : ۳۸ / قد آستین : ۳۰ / قد شلوار : ۴۹
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت حروف

375,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز: ۲۴ / قد بلوز : ۲۹ / قد آستین : ۲۱ / قد شلوار : ۳۸
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز: ۲۴ / قد بلوز : ۳۲ / قد آستین : ۲۳ / قد شلوار : ۳۸
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز: ۲۶ / قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۶ / قد شلوار : ۴۱
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز: ۲۷ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۴۴
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه   اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت اسنوپی

235,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز: ۲۴ / قد بلوز : ۲۹ / قد آستین : ۲۳ / قد شلوار : ۴۱
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز: ۲۵ / قد بلوز : ۳۲ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۴۵
 • سایز ۳:
عرض سینه بلوز: ۲۸ / قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۳۱ / قد شلوار : ۴۸
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت و فانتزی گوزن

295,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز: ۲۹ / قد بلوز : ۳۲ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز: ۳۲ / قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۳۰ / قد شلوار : ۴۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۶ ماه الی ۱۵ ماه سایز ۲ : مناسب ۱۵ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت سگ

335,000 تومان
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۲۷ / قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۴ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۴۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۰ / قد بلوز : ۳۹ / قد آستین : ۲۹ / قد شلوار : ۴۸
 • سایز ۵ : 
عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد بلوز : ۴۱ / قد آستین : ۳۴ / قد شلوار : ۵۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز  ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت و فانتزی حیوانات

335,000 تومان
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۲۷ / قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۴ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۴۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۰ / قد بلوز : ۳۹ / قد آستین : ۲۹ / قد شلوار : ۴۸
 • سایز ۵ : 
عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد بلوز : ۴۱ / قد آستین : ۳۴ / قد شلوار : ۵۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز  ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت و فانتزی هندوانه

325,000 تومان
 • سایز۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۶ / قد بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۲۱ / قد شلوار : ۳۸ سایز ۲ : عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۳ / قد شلوار : ۴۱
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۶ / قد شلوار : ۴۴
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۲۹ / قد شلوار : ۴۸
 • سایز ۵ : 
عرض سینه بلوز : ۳۴ / قد بلوز : ۴۱ / قد آستین : ۳۴ / قد شلوار : ۵۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز  ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار اسپرت و فانتزی راکن

325,000 تومان
 • سایز۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۶ / قد بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۲۱ / قد شلوار : ۳۸ سایز ۲ : عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۳ / قد شلوار : ۴۱
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۹ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۶ / قد شلوار : ۴۴
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد بلوز : ۳۷ / قد آستین : ۲۹ / قد شلوار : ۴۸
 • سایز ۵ : 
عرض سینه بلوز : ۳۴ / قد بلوز : ۴۱ / قد آستین : ۳۴ / قد شلوار : ۵۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز  ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۵ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست بلوز و شلوار تو کرکی دخترانه باربی

398,000 تومان
 • سایز۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۳ / قد بلوز : ۲۷ / قد آستین : ۲۳ / قد شلوار : ۳۵ سایز ۲ : عرض سینه بلوز : ۲۴ / قد بلوز : ۳۰ / قد آستین : ۲۴ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۲۷ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۸ / قد شلوار : ۴۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز  ۲ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۳ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست بلوز و شلوار اسپرت و فانتزی پاترول

410,000 تومان
 • سایز۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۷ / قد بلوز : ۲۹ / قد آستین : ۲۴ / قد شلوار : ۴۱ سایز ۲ : عرض سینه بلوز : ۳۰ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۴۵
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد بلوز : ۳۶ / قد آستین : ۳۲ / قد شلوار : ۵۰
 • سایز ۴ : 
عرض سینه بلوز : ۳۳ / قد بلوز : ۳۸ / قد آستین : ۳۵ / قد شلوار : ۵۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز  ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.