در حال نمایش 5 نتیجه

بادی مجلسی پسرانه سفید پوپلین

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۶ / قد آستین : ۲۶ / سرشانه تا فاق : ۴۲
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۷ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۲۹ / قد آستین : ۳۰ / سرشانه تا فاق : ۴۵
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

بادی پوپلین آستین بلند اسپرت پسرانه

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۸ / قد آستین : ۲۶ / سرشانه تا فاق : ۳۱-۴۷
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۳۰ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۳۹-۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۳۰ / قد آستین : ۳۰ / سرشانه تا فاق : ۳۹-۴۶
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۳ / قد آستین : ۳۵ / سرشانه تا فاق : ۴۴-۴۹
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

بادی کبریتی مجلسی شیک پسرانه

320,000 تومان
 • سایز۱ :
عرض سینه : ۲۷ / قد آستین : ۲۶ / سرشانه نا فاق : ۳۸ سایز ۲ : عرض سینه : ۲۸ / قد آستین : ۲۷ / سرشانه نا فاق : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۳۰ / قد آستین : ۳۱ / سرشانه نا فاق : ۴۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۱ / قد آستین : ۳۱ / سرشانه نا فاق : ۴۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز  ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

بادی مجلسی و پسرانه پشمی پاییزه

295,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۸ / قد آستین : ۲۷ / سرشانه تا فاق : ۳۸
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۹ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۳۰ / قد آستین : ۳۲ / سرشانه تا فاق : ۴۴
 • سایز ۴ :
عرض سینه بادی : ۳۲ / قد آستین : ۳۶ / سرشانه تا فاق : ۴۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

بادی مجلسی پشمی چارخونه پاییزه پسرانه

280,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۸ / قد آستین : ۲۷ / سرشانه تا فاق : ۳۸
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۹ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۳۰ / قد آستین : ۳۲ / سرشانه تا فاق : ۴۴
 • سایز ۴ :
عرض سینه بادی : ۳۲ / قد آستین : ۳۶ / سرشانه تا فاق : ۴۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.