نمایش 1–12 از 57 نتیجه

بادی مجلسی پسرانه سفید پوپلین

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۶ / قد آستین : ۲۶ / سرشانه تا فاق : ۴۲
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۷ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۲۹ / قد آستین : ۳۰ / سرشانه تا فاق : ۴۵
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

بادی پوپلین آستین بلند اسپرت پسرانه

345,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۸ / قد آستین : ۲۶ / سرشانه تا فاق : ۳۱-۴۷
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۳۰ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۳۹-۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۳۰ / قد آستین : ۳۰ / سرشانه تا فاق : ۳۹-۴۶
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۳ / قد آستین : ۳۵ / سرشانه تا فاق : ۴۴-۴۹
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

ست دو تیکه بلوز و شلوار پسرانه king

335,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بلوز : ۲۸ / قد بلوز : ۳۱ / قد آستین : ۱۹ / قد شلوار : ۴۰
 • سایز ۲ :
عرض سینه بلوز : ۳۱ / قد بلوز : ۳۳ / قد آستین : ۲۱ / قد شلوار : ۴۳
 • سایز ۳ :
عرض سینه بلوز : ۳۲ / قد بلوز : ۳۴ / قد آستین : ۲۲ / قد شلوار : ۴۸
 • سایز ۴ :
عرض سینه بلوز : ۳۵ / قد بلوز : ۳۸ / قد آستین : ۲۷ / قد شلوار : ۵۰
 • سایز ۵ : 
عرض سینه بلوز : ۳۶ / قد بلوز : ۴۲ / قد آستین : ۲۹ / قد شلوار : ۵۳
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۵ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۰ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

بادی کبریتی مجلسی شیک پسرانه

320,000 تومان
 • سایز۱ :
عرض سینه : ۲۷ / قد آستین : ۲۶ / سرشانه نا فاق : ۳۸ سایز ۲ : عرض سینه : ۲۸ / قد آستین : ۲۷ / سرشانه نا فاق : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۳۰ / قد آستین : ۳۱ / سرشانه نا فاق : ۴۳
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۱ / قد آستین : ۳۱ / سرشانه نا فاق : ۴۷
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز  ۲ : مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

بادی مجلسی و پسرانه پشمی پاییزه

295,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۸ / قد آستین : ۲۷ / سرشانه تا فاق : ۳۸
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۹ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۳۰ / قد آستین : ۳۲ / سرشانه تا فاق : ۴۴
 • سایز ۴ :
عرض سینه بادی : ۳۲ / قد آستین : ۳۶ / سرشانه تا فاق : ۴۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

بادی مجلسی پشمی چارخونه پاییزه پسرانه

280,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه بادی : ۲۸ / قد آستین : ۲۷ / سرشانه تا فاق : ۳۸
 • سایز ۲ :
عرض سینه بادی : ۲۹ / قد آستین : ۲۹ / سرشانه تا فاق : ۴۰
 • سایز ۳ :
عرض سینه بادی : ۳۰ / قد آستین : ۳۲ / سرشانه تا فاق : ۴۴
 • سایز ۴ :
عرض سینه بادی : ۳۲ / قد آستین : ۳۶ / سرشانه تا فاق : ۴۶
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۳ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

بادی آستین کوتاه پسرانه شکلک

195,000 تومان
 • در انتخاب اجناس در نظر داشته باشید که ممکن است:
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب  ۶ ماه الی ۱۲ ماه سایز ۲ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۴ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۶ ماه
 • اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.

ست بلوز و شلوار اسپرت | ماشین

185,000 تومان
سایز یک مناسب ۳ ماه الی ۶ ماه سایز دو مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز سه مناسب ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز چهار مناسب ۱۲ الی ۱۸ ماه

بلوز و شلوار اسپرت اژدها

210,000 تومان
 • سایز یک مناسب ۳ الی ۶ ماه
 • سایز دو مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه
 • سایز سه مناسب ۹ الی ۱۲ ماه
 • سایز چهار مناسب ۱۲ الی ۱۸ ماه

ست بلوز و شلوار اسپرت روباه

210,000 تومان
ست بلوز و شلوار روباه در ۴ سایز: سایز یک مناسب: ۳ ماه الی ۶ ماه سایز دو مناسب:۶ ماه الی ۹ ماه سایز سه مناسب: ۹ ماه الی ۱۲ ماه سایز چهار مناسب:۱۲ ماه الی ۱۸ ماه انتخاب مناسبی برای دلبنداتون میتونه باشه😍😉

بیلر اسپرت مخملی موشی

165,000 تومان
بیلر مخمل کبریتی دونه درشت در ۳ رنگ پرطرفدار و ۳ سایز: سایز یک مناسب: ۳ ماه الی ۹ ماه سایز دو مناسب: ۹ ماه الی ۱۸ ماه سایز سه مناسب: ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه 🌺🌺🌺🌺🌺 بیلر موش موشی یه بیلر باحاله که اگه قد دلبندتون بلند شه قد این دلبر هم بلندتر میشه😎 یعنی قدش به راحتی از قسمت مچ پا تنظیم میشه.  

ست سه تیکه مخملی آرتور

565,000 تومان
ست سه تیکه مخملی اسپرت ارتور 🧡💛💚🤎 شامل کت/شلوار/بلوز(استین بلند) در چهار سایز: سایز یک مناسب: ۳ ماه الی ۶ ماه سایز دو مناسب:  ۶ ماه الی ۱۲ ماه سایز سه مناسب: ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز چهار مناسب: ۱۸ الی ۲۴ ماه در قسمت سرشانه اینکار برای راحتی استفاده از دکمه چهار پارچه استفاده شده.🌺